มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 2 อัตรา

 4 ก.พ 2562    3,634 ครั้ง

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 2 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ - 5 มีนาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดสำนักงานคณบดี วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
ตำแหน่งที่ 1 นักวิชาการเงินและบัญชี เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 6681
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาด้านการเงิน การบัญชี การบริหาร เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. มีประสบการณ์ด้านการทำงานในระบบ Oracle, ERP หรือระบบที่ข้างเคียง จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

ตำแหน่งที่ 2 นักวิชาการพัสดุ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 6682
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขาวิชา
2. มีประสบการณ์ด้านการทำงานในระบบ E-GP จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
อัตราเงินเดือน 17,200 บาท

ผู้ประสงค์จะสมัครขอทราบรายละเอียดและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ - 5 มีนาคม 2562 ในวันและเวลาทำการ (เวลา 08.30 - 16.30 น.) ณ สำนักงานคณบดี วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ชั้น 1 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องฯ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร. 02 - 649 - 5000 ต่อ 12891

ประกาศรับสมัคร