มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รับสมัครพนักงาน ตำแหน่งพนักงานธุรการ

 25 พ.ย 2561    4,713 ครั้ง

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รับสมัครพนักงาน ตำแหน่งพนักงานธุรการ 1 อัตรา

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานโดยจัดทำสัญญาจ้างทำงาน
ชื่อตำแหน่ง: พนักงานธุรการ 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 12,990 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง:
- สำเร็จการศึกษาวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า ทางบริหารธุรกิจ/คอมพิวเตอร์/หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- ทักษะหรือประสบการณ์ในงานธุรการหรืองานบริหารสำนักงาน
- มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS office ได้เป็นอย่างดี
- มีความรับผิดชอบสูง อดทน และตรงต่อเวลา
- มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

ประกาศรับสมัคร