มหาวิทยาลัยรามคำแหง รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 140 อัตรา

 30 พ.ค 2562    15,737 ครั้ง

มหาวิทยาลัยรามคำแหง รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 140 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 4-24 มิถุนายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
1. อาจารย์ (งบประมาณแผ่นดิน) 126 อัตรา
- คณะนิติศาสตร์ (17 อัตรา)
- คณะสื่อสารมวลชน (3 อัตรา)
- คณะบริหารธุรกิจ (24 อัตรา)
- คณะรัฐศาสตร์ (2 อัตรา)
- คณะมนุษยศาสตร์ (22 อัตรา)
- คณะวิทยศาสตร์ (14 อัตรา)
- คณะศึกษาศาสตร์ (30 อัตรา)
- คณะเศรษฐศาสตร์ (14 อัตรา)
2. บรรณารักษ์ปฏิบัติการ 11 อัตรา สำนักหอสมุดกลาง (8), สำนักหอสมุดกลาง บางนา (3)
3. อาจารย์ โรงเรียนสาธิต ม.ร. (ฝ่ายมัธยม) 3 อัตรา

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กองการเจ้าหน้าที่ สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคําแหง (รามหัวหมาก) อาคารวิทยบริการและบริหาร ชั้น 4 ตั้งแต่วันที่ 4-24 มิถุนายน 2562 ในวันและเวลาราชการโทร.02 310 8064

ประกาศรับสมัคร