มหาวิทยาลัยรามคำแหง รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

 16 พ.ค 2561    7,107 ครั้ง

มหาวิทยาลัยรามคำแหง รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 22 พฤษภาคม 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายปฏิบัติการ (งบประมาณแผ่นดิน)
ชื่อตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 22,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: วุฒิปริญญาตรี ทางคอมพิวเตอร์

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กองการเจ้าหน้าที่ สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคําแหง (รามหัวหมาก) อาคารวิทยบริการและบริหาร ชั้น 4 ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 ในวันและเวลาราชการโทร.02 310 8064

ประกาศรับสมัคร