มหาวิทยาลัยรามคำแหง รับสมัครผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน 2 อัตรา

 11 ก.ค 2562    1,532 ครั้ง

มหาวิทยาลัยรามคำแหง รับสมัครผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม - 16 สิงหาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย
ชื่อตำแหน่ง: ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน 2 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 13285 บาท (รวมค่าครองชีพ)
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: วุฒิปวส. หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กองการเจ้าหน้าที่ สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคําแหง (รามหัวหมาก) อาคารวิทยบริการและบริหาร ชั้น 4 ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม - 16 สิงหาคม 2562 ในวันและเวลาราชการโทร.02 310 8064

ประกาศรับสมัคร