มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน 6 อัตรา

 2 ก.พ 2562    7,255 ครั้ง

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน 6 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 4-28 กุมภาพันธ์ 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
1. นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา (ปริญญาตรีทุกสาขา)
2. สถาปนิก 1 อัตรา (ปริญญาตรี สาขาสถาปัตยศาสตร์/มีใบประกอบ)
3. วิศวกรโยธา 1 อัตรา (ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา)
4. บุคลากร 1 อัตรา (ปริญญาตรีทุกสาขา)
5. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 2 อัตรา (ปริญญาตรีทุกสาขา)
อัตราเงินเดือน 19500 บาท

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 4-28 กุมภาพันธ์ 2562 (สมัครด้วยตนเอง)

ประกาศรับสมัคร