มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 3 อัตรา

 4 ก.พ 2562    5,497 ครั้ง

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 3 อัตรา วุฒิปริญญาตรี-โท ตั้งแต่วันที่ 4-28 กุมภาพันธ์ 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ
1. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 2 อัตรา เงินเดือน 19,500 บาท
- ปริญญาตรี ทุกสาขา เกรดไม่ต่ำกว่า 2.50

2.นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา เงินเดือน 26,250 บาท
- ปริญญาโท สาขาวิชาวิจัย วัดผล สถิติการศึกษา หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กองบริหารงานบุคคล ชั้น M กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ตั้งแต่วันที่ 4-28 กุมภาพันธ์ 2562 ในวันและเวลาราชการ โทร. 0-3249-3667

ประกาศรับสมัคร