มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 3 อัตรา

 7 มิ.ย 2562    4,935 ครั้ง

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 3 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 5-24 มิถุนายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
1. นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา เงินเดือน 18000 บาท
- ปริญญาตรี

2. นักบริหารงานทั่วไป 1 อัตรา เงินเดือน 18000 บาท
- ปริญญาตรี

3. นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา เงินเดือน 18000 บาท
- ปริญญาตรี ด้านการบัญชี

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กองบริหารงานบุคคล ชั้น M กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ตั้งแต่วันที่ 5-24 มิถุนายน 2562 ในวันและเวลาราชการ โทร. 0-3249-3667

ประกาศรับสมัคร