มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาโสตทัศนศึกษา

 10 ม.ค 2562    2,842 ครั้ง

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (ลพบุรี) รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาโสตทัศนศึกษา 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 14-18 มกราคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ชื่อตำแหน่ง: นักวิชาโสตทัศนศึกษา 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท
- วุฒิปริญญาตรีทางโสตทัศนศึกษา ทางเทคโนโลยีการศึกษา ทางเทคโนโลยีและการสื่อสารการศึกษา ทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา ทางครุศาสตร์เทคโนโลยี ทางเวชนิทัศน์ หรือสาขานิเทศศาสตร์ ทางวารสารศาสตร์ ทางสื่อสารมวลชน ทางนิเทศศาสตร์การพัฒนา
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ตั้งแต่วันที่ 14-18 มกราคม 2562 เวลา 09.00-15.30 น. เว้นวันหยุดราชการ โทร. 0-3642-7501

ประกาศรับสมัคร