มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 3 อัตรา

 11 ต.ค 2561    6,810 ครั้ง

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (ลพบุรี) รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 22-31 ตุลาคม 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
1. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา เงินเดือน: 19,500 บาท
- วุฒิปริญญาตรีทางคอมพิวเตอร์

2. นักวิชาโสตทัศนศึกษา 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท
- วุฒิปริญญาตรีทางโสตทัศนศึกษา ทางเทคโนโลยีการศึกษา ทางเทคโนโลยีและการสื่อสารการศึกษา ทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา ทางครุศาสตร์เทคโนโลยี ทางเวชนิทัศน์ หรือสาขานิเทศศาสตร์ ทางวารสารศาสตร์ ทางสื่อสารมวลชน ทางนิเทศศาสตร์การพัฒนา

3. ช่างเทคนิค 1 อัตรา เงินเดือน: 11,280 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)
- วุฒิปวช. สาชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ตั้งแต่วันที่ 22-31 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00-15.30 น. เว้นวันหยุดราชการ โทร. 0-3642-7501

ประกาศรับสมัคร