มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ

 12 พ.ค 2562    1,469 ครั้ง

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 1-17 พฤษภาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป
ชื่อตำแหน่ง: พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 18000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: ได้รับปริญญาตรี ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สมัครด้วยตนเอง ได้ตั้งแต่วันที่ 1-17 พฤษภาคม 2562 ไม่เว้นวันหยุดราชการ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5377-6000 ต่อ 1849

ประกาศรับสมัคร