มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร

 4 พ.ย 2561    4,236 ครั้ง

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 2-16 พฤศจิกายน 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ชื่อตำแหน่ง: ผู้ปฏิบัติงานบริหาร  สังกัดสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 11500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง: วุฒิไม่ต่ำกว่า ปวส. หรือเทียบเท่าทุกสาขา
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

ที่มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก ขอรับใบสมัครและกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ ถูกต้องครบถ้วนและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กองบริหารงานบุคคล อาคารเรียนและปฏิบัติการ ชั้น 2 ตั้งแต่วันที่ 2-16 พฤศจิกายน 2561 (เว้นวันหยุดราชการ) โทร.0-4535-2000 - 29 ต่อ 5122

ประกาศรับสมัคร