มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร

 13 ก.พ 2561    1,871 ครั้ง

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 12-26 กุมภาพันธ์ 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ชื่อตำแหน่ง: ผู้ปฏิบัติงานบริหาร  สังกัดสำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์  1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 10200 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง: วุฒิไม่ต่ำกว่า ปวส. หรือเทียบเท่าสาขาบัญชี
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

ที่มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก ขอรับใบสมัครและกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ ถูกต้องครบถ้วนและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กองบริหารงานบุคคล อาคารเรียนและปฏิบัติการ ชั้น 2 ตั้งแต่วันที่ 12-26 กุมภาพันธ์ 2561 (เว้นวันหยุดราชการ) โทร.0-4535-2000 - 29 ต่อ 5122

ประกาศรับสมัคร