มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี รับสมัครครู จำนวน 3 อัตรา

 5 ก.พ 2562    5,163 ครั้ง

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี รับสมัครครู จำนวน 3 อัตรา วุฒิปริญญาตรี-โท ตั้งแต่ 11 กุมภาพันธ์ - 8 มีนาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติหน้าที่สอนและวิจัยเป็น ลูกจ้างชั่วคราว (สายวิชาการ)
1. ครู สาขาด้านคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา สังกัดโรงเรียนสาธิต
2. ครู สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ,เทคโนโลยีอุตสาหกรรม,เทคโนโลยีอาหาร,คหกรรม,หลักสูตรและการสอน 1 อัตรา สังกัดโรงเรียนสาธิต
3. ครู สาขาสังคมศึกษา,ประวัติศาสตร์ 1 อัตรา สังกัดโรงเรียนสาธิต
(กรุณาอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร เนื่องจากมีรายละเอียดปลีกย่อยเยอะมาก)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ติดต่อขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี อาคารเรียนและปฏิบัติการ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ตั้งแต่ 11 กุมภาพันธ์ - 8 มีนาคม 2562 เวลาราชการ โทร. 0-4535-2000 ถึง 29 ต่อ 5121

ประกาศรับสมัคร