มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 2 อัตรา

 13 ส.ค 2562    2,618 ครั้ง

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 22-30 สิงหาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง สายสนับสนุน
1. นักตรวจสอบภายใน 1 อัตรา (ป.ตรี การบัญชี)
2. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา (ป.ตรี วิทยาการคอมพิวเตอร์)

สถานที่รับสมัคร: ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถติดต่อขอและยื่นใบสมัครได้ที่กองบริหารงานบุคคล อาคาร 31 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ตั้งแต่วันที่ 22-30 สิงหาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร