มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน 5 อัตรา

 3 มิ.ย 2562    6,551 ครั้ง

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 10-18 มิถุนายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง สายสนับสนุน
1. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา (ป.ตรีทุกสาขา)
2. นิติกร 1 อัตรา  (ป.ตรี นิติศาสตร์)
3. นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา (ป.ตรี การบัญชี)
4. นักตรวจสอบภายใน 1 อัตรา  (ป.ตรี การบัญชี)
5. บุคลากร 1 อัตรา  (ป.ตรีขึ้นไป)

สถานที่รับสมัคร: ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถติดต่อขอและยื่นใบสมัครได้ที่กองบริหารงานบุคคล อาคาร 31 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ตั้งแต่วันที่ 10-18 มิถุนายน 2562 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร