มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน 5 อัตรา

 8 พ.ย 2561    4,116 ครั้ง

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15-23 พฤศจิกายน 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
1. นักวิเทศสัมพันธ์ 1 อัตรา เงินเดือน 14,680 บาท
2. ล่ามภาษามือ 1 อัตรา เงินเดือน 14,680 บาท
3. ครูปฐมวัย  1 อัตรา เงินเดือน 14,680 บาท
4. นักวิชาการสัตวบาล  1 อัตรา เงินเดือน 14,680 บาท
5. พนักงานรักษาความสะอาด  1 อัตรา เงินเดือน 7,460 บาท

สถานที่รับสมัคร: ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถติดต่อขอและยื่นใบสมัครได้ที่กองบริหารงานบุคคล อาคาร 31 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ตั้งแต่วันที่ 15-23 พฤศจิกายน 2561 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร