มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน 2 อัตรา

 7 ม.ค 2562    3,885 ครั้ง

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 7-15 มกราคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
1. ล่ามภาษามือ 1 อัตรา เงินเดือน 14,680 บาท
2. พนักงานรักษาความสะอาด  1 อัตรา เงินเดือน 7,460 บาท

สถานที่รับสมัคร: ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถติดต่อขอและยื่นใบสมัครได้ที่กองบริหารงานบุคคล อาคาร 31 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ตั้งแต่วันที่ 7-15 มกราคม 2562 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร