มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน 10 อัตรา

 13 เม.ย 2562    6,023 ครั้ง

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน 10 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 17-30 เมษายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย (งบรายได้) สายสนับสนุน
1. ล่ามภาษามือ 1 อัตรา เงินเดือน 14,680 บาท
2. พนักงานรักษาความสะอาด 4 อัตรา เงินเดือน 7,460 บาท
3. พนักงานขับรถยนต์ 2 อัตรา เงินเดือน 7,460 บาท
4. ช่างเทคนิค 1 อัตรา  เงินเดือน 8,300 บาท
5. ครู วิชาเอกภาษาอังกฤษ 1 อัตรา เงินเดือน 14,680 บาท
6. นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา เงินเดือน 14,680 บาท

สถานที่รับสมัคร: ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถติดต่อขอและยื่นใบสมัครได้ที่กองบริหารงานบุคคล อาคาร 31 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ตั้งแต่วันที่ 17-30 เมษายน 2562 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร