มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ 13 อัตรา

 3 มิ.ย 2562    5,745 ครั้ง

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ 13 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 6-26 มิถุนายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภท วิชาการ
1. อาจารย์ กลุ่มวิชาทดสอบและวิจัยการศึกษา/หลักสูตรและการสอน/พื้นฐานและบริหารการศึกษา/จิตวิทยาและการแนะแนว 3 อัตรา
2. อาจารย์ สาขาวิชาไฟฟ้า 1 อัตรา
3. อาจารย์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 1 อัตรา
4. อาจารย์ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 1 อัตรา
5. อาจารย์ สาขาวิชาฟิสิกส์ 1 อัตรา
6. อาจารย์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 1 อัตรา
7. อาจารย์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (หลักสูตร คบ) 1 อัตรา
8. อาจารย์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (หลักสูตร วทบ) 1 อัตรา

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (งบรายได้)
1. อาจารย์ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 1 อัตรา
2. อาจารย์ สาขาวิชาแพทย์แผนไทย 2 อัตรา

สถานที่รับสมัคร: ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถติดต่อขอและยื่นใบสมัครได้ที่กองบริหารงานบุคคล อาคาร 31 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ตั้งแต่วันที่ 6-26 มิถุนายน 2562 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร