มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี รับสมัครอาจารย์ จำนวน 5 อัตรา

 13 พ.ย 2560    4,975 ครั้ง

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี รับสมัครอาจารย์ จำนวน 5 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นบุคลากรเงินรายได้
1. อาจารย์ สาขาการพัฒนาชุมชน 2 อัตรา
2. อาจารย์ สาขาการเมืองการปกครอง 1 อัตรา
3. อาจารย์ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ 1 อัตรา
4. อาจารย์ สาขาคณิตศาสตร์ 1 อัตรา
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 (สมัครด้วยตนเอง,สมัครทางไปรษณีย์)
สอบถามรายละเอียดโทร 0-7794-3321 หรือ 08-1892-2626

ประกาศรับสมัคร