มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์

 11 ม.ค 2561    2,160 ครั้ง

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 22 มกราคม 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ชื่อตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์  ประจำสาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 19500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: วุฒิปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต หลักสูตรชีววิทยา ผ่านการทำโครงการวิจัยทางด้านชีววิทยา จุลชีววิทยา พฤกษศาสตร์ สัตววิทยา หรือการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 22 มกราคม 2561 (สมัครด้วยตนเอง,สมัครทางไปรษณีย์)
สอบถามรายละเอียดโทร 0-7794-3321 หรือ 08-1892-2626

ประกาศรับสมัคร