มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี รับสมัครบุคลากรเงินรายได้ 2 อัตรา

 2 ก.ค 2562    4,772 ครั้ง

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี รับสมัครบุคลากรเงินรายได้ 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 12 กรกฎาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคลากรเงินรายได้
1. ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด สังกัดสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา    
- เงินเดือน 11,500 บาท
- วุฒิปวส. หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ สาขาบรรณารักษ์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 11 กรกฎาคม 2562

2. นักวิชาการศึกษา สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
- เงินเดือน 15,000 บาท
- วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องทางวิทยาศาสตร์
- รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 12 กรกฎาคม 2562
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สมัครด้วยตนเอง,สมัครทางไปรษณีย์
สอบถามรายละเอียดโทร 0-7794-3321 หรือ 08-1892-2626

ประกาศรับสมัคร