มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี รับสมัครบุคลากรเงินรายได้ สายสนับสนุน จำนวน 3 อัตรา

 13 มี.ค 2561    6,123 ครั้ง

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี รับสมัครบุคลากรเงินรายได้ สายสนับสนุน จำนวน 3 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 25 มีนาคม 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นบุคลากรเงินรายได้ สายสนับสนุน
1. นักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท
- ปริญญาตรี สาขาด้านบริหารธุรกิจ หรือด้านคอมพิวเตอร์

2. ผู้ปฏิบัติงานบริหาร สังกัดวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว อำเภอเกาะสมุย จำนวน 2 อัตรา เงินเดือน 11,500 บาท
- ปวส.หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขา

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 25 มีนาคม 2561 (สมัครด้วยตนเอง,สมัครทางไปรษณีย์)
สอบถามรายละเอียดโทร 0-7794-3321 หรือ 08-1892-2626

ประกาศรับสมัคร