มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี รับสมัครบุคลากรเงินรายได้ ตำแหน่งนักตรวจสอบภายใน

 3 ธ.ค 2561    4,755 ครั้ง

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี รับสมัครบุคลากรเงินรายได้ ตำแหน่งนักตรวจสอบภายใน 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 17 ธันวาคม 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นบุคลากรเงินรายได้
ชื่อตำแหน่ง: นักตรวจสอบภายใน สังกัดหน่วยตรวจสอบภายใน จำนวน 1 อัตรา 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 15000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง:  ได้รับวุฒิ ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ สาขาการบัญชี การเงิน บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กองการเจ้าหน้าที่ อาคารสำนักงานอธิการบดี  ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 17 ธันวาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดโทร 0-7791-3321 หรือ 08-1892-2626 (สามารถสมัครได้ทางไปรษณีย์)

ประกาศรับสมัคร