มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี รับสมัครบุคลากรเงินรายได้ จำนวน 2 อัตรา

 5 ก.พ 2562    5,388 ครั้ง

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี รับสมัครบุคลากรเงินรายได้ จำนวน 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นบุคลากรเงินรายได้ ประเภทบุคลากรสายสนับสนุน
1. นักวิชาการโสตทัศนศึกษ  สังกัดคณะครุศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 15000 บาท
- ปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางโสตทัศนศึกษา เทคโนโลยีการศึกษา เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา ครุศาสตร์เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

2. ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร  สังกัดคณะวิทยาการจัดการ  จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 11500 บาท
- ปวส. ประเภทวิชาคหกรรมศาสตร์(สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ) สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ หรือสาขาวิชาธุรกิจอาหาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับการประกอบอาหารเช่น สาขาวิชาการประกอบอาหารและการบริการ สาขาวิชาการกำหนดและการประกอบอาหาร สาขาวิชาธุรกิจร้านอาหารและภัตตาคาร
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2562 (สมัครด้วยตนเอง,สมัครทางไปรษณีย์)
สอบถามรายละเอียดโทร 0-7735-5685 หรือ 0-7735-5671

ประกาศรับสมัคร