มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 4 อัตรา

 29 ม.ค 2562    5,902 ครั้ง

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 4 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 13 กุมภาพันธ์ 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
1. อาจารย์ สาขาการประถมศึกษา/ปฐมวัย 1 อัตรา เงินเดือน 18350 บาท (ปริญญาโท)
2. อาจารย์ สาขาการสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย 1 อัตรา เงินเดือน 18350 บาท (ปริญญาโท)
3. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา เงินเดือน 15750 บาท (ปริญญาตรี สาขาวิชาบริหารธุกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง)
4. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา เงินเดือน 15750 บาท (ปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ บริหารธุกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง)
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถสมัครด้วยตนเองได้ที่งานบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี อาคาร 32 ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 13 กุมภาพันธ์ 2562 ในวันและเวลาราชการ โทร.0-2160-1252 ถึง 3

ประกาศรับสมัคร