มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ 14 อัตรา

 14 พ.ย 2560    6,528 ครั้ง

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ 14 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลทั่วไป เข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
1. อาจารย์ ประจำสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 1 อัตรา (ปริญญาเอก/กำลังศึกษาปริญญาเอก หลายสาขา)
2. อาจารย์ ประจำสาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและแนะแนว 1 อัตรา (ปริญญาเอก/กำลังศึกษาปริญญาเอก)
3. อาจารย์ ประจำสาขาวิชาการบริการและพัฒนาการศึกษา 1 อัตรา (ปริญญาเอก/กำลังศึกษาปริญญาเอก)
4. อาจารย์ ประจำสาขาวิชานวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา 1 อัตรา (ปริญญาเอก-โท)
5. อาจารย์ ประจำสาขาวิชาภาษาจีน 2 อัตรา (ปริญญาเอก-โท)
6. อาจารย์ ประจำสาขาวิชาภาษาเวียดนาม 1 อัตรา (ปริญญาเอก-โท)
7. อาจารย์ สาขาจิตตปัญญาศึกษา 1 อัตรา (ปริญญาโท)
8. อาจารย์ ประจำสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร 1 อัตรา (ปริญญาโท)
9. อาจารย์ ประจำสาขาวิชาบัญชี 1 อัตรา (ปริญญาเอก-โท)
10.อาจารย์ หลักสูตรบริหารธุรกิจ1 อัตรา (ปริญญาโท)
11. อาจารย์ สาขาการจัดการโลจิสติกส์ 1 อัตรา (ปริญญาโท)
12. อาจารย์ สาขาบริหารการพัฒนา 1 อัตรา (ปริญญาเอก)
13. อาจารย์ สาขาคหกรรมศึกษา 1 อัตรา (ปริญญาโท)
ปริญญาเอก 29,400 บาท ปริญญาโท 24,500 บาท

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานบริหารบุคคลและนิติการ อาคาร 10 ชั้น 4 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 ในวันราชการ โทร.0-4274-4174

ประกาศรับสมัคร