มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ 14 อัตรา

 14 พ.ย 2560    6,366 ครั้ง


คำเตือน โปรดระวัง หลอกขายแนวข้อสอบ โดยเฉพาะใน Youtube!

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ 14 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลทั่วไป เข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
1. อาจารย์ ประจำสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 1 อัตรา (ปริญญาเอก/กำลังศึกษาปริญญาเอก หลายสาขา)
2. อาจารย์ ประจำสาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและแนะแนว 1 อัตรา (ปริญญาเอก/กำลังศึกษาปริญญาเอก)
3. อาจารย์ ประจำสาขาวิชาการบริการและพัฒนาการศึกษา 1 อัตรา (ปริญญาเอก/กำลังศึกษาปริญญาเอก)
4. อาจารย์ ประจำสาขาวิชานวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา 1 อัตรา (ปริญญาเอก-โท)
5. อาจารย์ ประจำสาขาวิชาภาษาจีน 2 อัตรา (ปริญญาเอก-โท)
6. อาจารย์ ประจำสาขาวิชาภาษาเวียดนาม 1 อัตรา (ปริญญาเอก-โท)
7. อาจารย์ สาขาจิตตปัญญาศึกษา 1 อัตรา (ปริญญาโท)
8. อาจารย์ ประจำสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร 1 อัตรา (ปริญญาโท)
9. อาจารย์ ประจำสาขาวิชาบัญชี 1 อัตรา (ปริญญาเอก-โท)
10.อาจารย์ หลักสูตรบริหารธุรกิจ1 อัตรา (ปริญญาโท)
11. อาจารย์ สาขาการจัดการโลจิสติกส์ 1 อัตรา (ปริญญาโท)
12. อาจารย์ สาขาบริหารการพัฒนา 1 อัตรา (ปริญญาเอก)
13. อาจารย์ สาขาคหกรรมศึกษา 1 อัตรา (ปริญญาโท)
ปริญญาเอก 29,400 บาท ปริญญาโท 24,500 บาท

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานบริหารบุคคลและนิติการ อาคาร 10 ชั้น 4 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 ในวันราชการ โทร.0-4274-4174

ประกาศรับสมัคร