มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ รับสมัครเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (โรงเรียนสาธิต)

 4 มิ.ย 2562    2,158 ครั้ง

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ รับสมัครเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดโรงเรียนสาธิต 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 7 มิถุนายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญาจ้าง
ชื่อตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดโรงเรียนสาธิต 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา

สถานที่รับสมัคร: ผู้ประสงค์จะสมัคร ติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครที่งานบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 7 มิถุนายน 2562 โทร.0-2909-1434

ประกาศรับสมัคร