มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ รับสมัครอาจารย์ (นักพัฒนาท้องถิ่น) 10 อัตรา

 31 ต.ค 2561    6,396 ครั้ง

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ รับสมัครอาจารย์ (นักพัฒนาท้องถิ่น) 10 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-13 พฤจิกายน 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ (นักพัฒนาท้องถิ่น)
1. ประจำงานวิชาศึกษาทั่วไป จำนวน 5 อัตรา
2. ประจำศูนย์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ สระแก้ว จำนวน 5 อัตรา
คุณวุฒิปริญญาโท หรือ ปริญญาเอกหรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้

สถานที่รับสมัคร: ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอรับใบสมัครหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตั้งแต่วันที่ 1-13 พฤจิกายน 2561 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 02-5290674-7 ต่อ 446, 02-9091434

ประกาศรับสมัคร