มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ รับสมัครพนักงานสัญญาจ้าง ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา

 3 ก.ค 2562    1,337 ครั้ง

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ รับสมัครพนักงานสัญญาจ้าง ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา ตั้งแต่วันที่ 1-12 กรกฎาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญาจ้าง
ชื่อตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา

สถานที่รับสมัคร: ผู้ประสงค์จะสมัคร ติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครที่งานบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ตั้งแต่วันที่ 1-12 กรกฎาคม 2562 โทร.0-2909-1434

ประกาศรับสมัคร