มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ รับสมัครนักสุขศึกษา

 12 ม.ค 2561    977 ครั้ง

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ รับสมัครนักสุขศึกษา 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 19 มกราคม 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญาจ้าง
ชื่อตำแหน่ง: นักสุขศึกษา 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 15000 บาท (กรุณาสอบถามอีกครั้ง)
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: วุฒิปริญญาตรีสาขาสุขศึกษา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง (วุฒิสาธารณสุขโทรสอบถามนะครับ)
(อ่านเพิ่มเติมที่ประกาศรับสมัคร)

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 19 มกราคม 2561 ไม่เว้นวันหยุดราชกาน โทร.0-2529-0674 ต่อ 446 หรือ 0-2909-1434

ประกาศรับสมัคร