มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ

 12 เม.ย 2562    4,031 ครั้ง

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 10 พฤษภาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ชื่อตำแหน่ง: นักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง:
- สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี สาขาการบัญชี สาขาบริหารธุรกิจ และสาขาวิชาการจัดการ
- หากมีประสบการณ์ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารพัสดุภาครัฐจะพิจารณาเป็นพิเศษ
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานการเจ้าหน้าที่และสวัสดิการ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ชั้น 2 อาคารโอฬารโรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ตั้งแต่บัดนี้ถึง 10 พฤษภาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร