มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา

 13 ก.พ 2561    2,221 ครั้ง

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 7-21 กุมภาพันธ์ 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย
ชื่อตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 16690 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง:
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ บัญชี การตลาด การจัดการทั่วไป การจัดการสำนักงาน เลขานุการ หรือ
 2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี คุณวุฒิครุศาสตรบัณฑิตทุกสาขา
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี ชั้น 2 อาคารโอฬารโรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ตั้งแต่วันที่ 7-21 กุมภาพันธ์ 2561 ในวันราชการ เวลา 09.00-15.30 น. หมายเลขโทรศัพท์ 054-237399 ต่อ 3826

ประกาศรับสมัคร