มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ 7 อัตรา

 30 ก.ค 2562    8,212 ครั้ง

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ 7 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 7-13 สิงหาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย
1. อาจารย์หลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์ รับสมัคร 1 อัตรา
2. อาจารย์หลักสูตรการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว รับสมัคร 1 อัตรา
3. อาจารย์หลักสูตรการจัดการธุรกิจดิจิทัลและนวัตกรรม รับสมัคร 1 อัตรา
4. อาจารย์หลักสูตรภาษาอารับ รับสมัคร 1 อัตรา
5. อาจารย์หลักสูตรรัฐศาสตร์ รับสมัคร 1 อัตรา
6. อาจารย์หลักสูตรวิทยาการธุรกิจสุขภาพ รับสมัคร 1 อัตรา
7. อาจารย์หลักสูตรการประถมศึกษา รับสมัคร 1 อัตรา

สมัครออนไลน์ได้ตั้งแต่วันที่ 7-13 สิงหาคม 2562
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 073-299679 ต่อ11300

ประกาศรับสมัคร | ลิงค์สมัคร