มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม รับสมัครพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 7 อัตรา

 8 พ.ค 2562    8,000 ครั้ง

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม รับสมัครพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 7 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15-31 พฤษภาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
1. อาจารย์  สาขาภาษาอังกฤษ 1 อัตรา เงินเดือน 17500-21000 บาท
2. อาจารย์  สาขาภาษาดนตรีศึกษา 2 อัตรา เงินเดือน 17500-21000 บาท
3. อาจารย์  สาขาภาษาจีน 1 อัตรา เงินเดือน 17500-21000 บาท
4. อาจารย์  ประจำหลักสูตรสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 1 อัตรา เงินเดือน 21000 บาท
5. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา เงินเดือน 15000 บาท
6. นิติกร 1 อัตรา เงินเดือน 15000 บาท
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

การรับสมัคร
1. สมัครด้วยตนเอง ได้ที่กองบริหารงานบุคคล อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ชั้น 2 ตั้ตั้งแต่วันที่ 15-31 พฤษภาคม 2562  เวลา  08.30 – 12.00 น. และ 13.00 -  16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ
2. สมัครทางไปรษณีย์  ตั้งแต่วันที่ 15-24 พฤษภาคม 2562รายละเอียดเพิ่มเติมตามประกาศ

ประกาศรับสมัคร