มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม รับสมัครพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 4 อัตรา

 31 พ.ค 2562    4,988 ครั้ง

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม รับสมัครพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 5-14 มิถุนายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
1. อาจารย์ วิชาเอกคณิตศาสตร์ ประจำโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 2 อัตรา เงินเดือน: 15,000 บาท (ป.ตรี)
2. อาจารย์ วิชาเอกเคมี ประจำโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 1 อัตรา เงินเดือน: 15,000 บาท (ป.ตรี)
3. ครูพี่เลี้ยงประจำโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 1 อัตรา เงินเดือน: 7,900 บาท (ม.6 หรือเทียบเท่า)
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 5-14 มิถุนายน 2562

ประกาศรับสมัคร