มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 6 อัตรา

 27 พ.ย 2561    4,151 ครั้ง

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 6 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 4 ธันวาคม 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
1. เจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา 1 อัตรา เงินเดือน 11280-13800 บาท
2. คนงาน (ชาย) 1 อัตรา เงินเดือน 10430 บาท
3. ผู้ช่วยช่างทั่วไป 4 อัตรา เงินเดือน 11280-13800 บาท

สมัครด้วยตนเองได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 4 ธันวาคม 2561 โทร.0-7652-3094 ถึง 7 ต่อ 1120-1

ประกาศรับสมัคร