มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 9 มิ.ย 2562    2,476 ครั้ง

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 17-21 มิถุนายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ชื่อตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 18000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: ได้รับวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชารัฐศาสตร์ สถิติ สถิติประยุกต์ เทคโนโลยีสารสนเทศ บริหารธุรกิจ บัญชี วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์

สมัครด้วยตนเอง หรือสมัครทางไปรษณีย์ ได้ตั้งแต่วันที่ 17-21 มิถุนายน 2562 โทร.0-7652-3094 ต่อ 1120-1

ประกาศรับสมัคร