มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (พิษณุโลก) รับสมัครเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 5 ก.พ 2562    5,151 ครั้ง

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (พิษณุโลก) รับสมัครเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา ตั้งแต่วันที่ 4-18 กุมภาพันธ์ 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเป็นเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญา
ชื่อตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 16500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง:  วุฒิปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กองบริหารงานบุคคล ชั้น 2 อาคารทีปวิชญ์ (ส่วนทะเลแก้ว) มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ตั้งแต่วันที่ 4-18 กุมภาพันธ์ 2562 ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 0-5526-7093

ประกาศรับสมัคร