มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม รับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญา 3 อัตรา

 9 ม.ค 2562    5,056 ครั้ง

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม รับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญา 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 9-29 มกราคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเป็นเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญา
1. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (โรงเรียนสาธิต)  จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน: 16,500 บาท (ป.ตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้)
2. บุคคลกร (สำนักงานอธิการบดี)  จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน: 16,500 บาท (ป.ตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้)
3. ช่างเครื่องยนต์ (พนักงานขับรถยนต์) จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน: 10,340 บาท (ปวช./ม.6 หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กองบริหารงานบุคคล ชั้น 2 อาคารทีปวิชญ์ (ส่วนทะเลแก้ว) มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตั้งแต่วันที่ 9-29 มกราคม 2562 (วันที่ 14-15 มกราคม 2562 งดรับสมัคร) ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 0-5526-7093

ประกาศรับสมัคร