มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม รับสมัครเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 6 พ.ย 2561    4,609 ครั้ง

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม รับสมัครเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา ตั้งแต่วันที่ 6-20 พฤศจิกายน 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเป็นเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญา
ชื่อตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 16500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง:  วุฒิปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กองบริหารงานบุคคล ชั้น 2 อาคารทีปวิชญ์ (ส่วนทะเลแก้ว) มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ตั้งแต่วันที่ 6-20 พฤศจิกายน 2561 ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 0-5526-7093

ประกาศรับสมัคร