มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูประจำศูนย์สาธิต 2 อัตรา

 7 ส.ค 2562    1,621 ครั้ง

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูประจำศูนย์สาธิต 2 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่บัดนี้ถึง 9 สิงหาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
ชื่อตำแหน่ง: ครูประจำศูนย์สาธิต 2 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 19,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง:
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
2. มีใบประกอบวิชาชีพครู

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กองบริหารบุคคล สำนักงานอธิการบดี ชั้น 3 อาคารอาคารเบญจมวัฏ (อาคาร 13) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220 ในวันเวลาราชการ หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทรศัพท์ 0-2522-6623 ตั้งแต่บัดนี้ถึง 9 สิงหาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ (08.30-16.00 น.)

ประกาศรับสมัคร