มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา

 6 ธ.ค 2560    3,443 ครั้ง

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 4-25 ธันวาคม 2560

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ชื่อตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 18000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีสาขาวิชาภาษาอังกฤษ หรือสาขาวิชาอื่นที่มีหน่วยกิตวิชาภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานบริหารงานบุคคล กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ตั้งแต่วันที่ 4-25 ธันวาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร