มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา รับสมัครพนักงานราชการ และลูกจ้าง 4 อัตรา

 3 เม.ย 2562    4,200 ครั้ง

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา รับสมัครพนักงานราชการ และลูกจ้าง 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 3-23 เมษายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
1. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา เงินเดือน: 18,000 บาท
- ปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สุขศาสตร์อุตสาหรรมและความปลอดภัย วิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์ความปลอดภัย วิศวกรรมความปลอดภัย สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาการความปลอดภัย เทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวอนามัย อาชีวอนามัยและความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

2. นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา เงินเดือน: 18,000 บาท
- ปริญญาตรี สาขาบัญชี หรือสาขา การเงิน

ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างในมหาวิทยาลัย (เงินบำรุงการศึกษา)
1. พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา เงินเดือน 11,180 บาท
2. พนักงานทั่วไป 1 อัตรา เงินเดือน 12,090 บาท

เปิดรับสมัครทางอินเตอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 3-23 เมษายน 2562

ประกาศรับสมัคร
| ลิงค์สมัคร