มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 19 อัตรา

 2 ส.ค 2562    8,203 ครั้ง

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 19 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-19 สิงหาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเป็นพนักงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (เงินบำรุงการศึกษา)   
1. อาจาย์ประจำสาขาวิชาวิศวรรมการผลิตและออกแบบแม่พิมพ์ 1 อัตรา
2. อาจาย์ประจำสาขาวิชาวิศวรรมการผลิตและโสจิสติกส์ 1 อัตรา
3. อาจาย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 อัตรา
4.  อาจาย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์ 1 อัตรา
5. อาจาย์ประจำสาขาวิชาวิศวรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต 1 อัตรา
6. อาจาย์ประจำสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 อัตรา
7. อาจาย์ประจำสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ 1 อัตรา
8. อาจาย์ประจำสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 1 อัตรา  
9. อาจาย์ประจำสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 1 อัตรา
10. อาจาย์ประจำสาขาวิชานาฏยศิลป์ 1 อัตรา
11. อาจาย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทย 1 อัตรา
12. อาจาย์ประจำสาขาวิชาสังคมศึกษา 1 อัตรา
13. อาจาย์ประจำสาขาวิชาภาษาเกาหลี 1 อัตรา
14. อาจาย์ประจำสาขาวิชาภาษาจีน 1 อัตรา
15. อาจาย์ สาขาภาษาอังกฤษ วุฒิปริญญาตรี ประจำโรงเรียนสาธิต 1 อัตรา
16. อาจาย์ สาขาภาษาไทย วุฒิปริญญาตรี ประจำโรงเรียนสาธิต 1 อัตรา
17. อาจาย์ สาขาปฐมวัย วุฒิปริญญาตรี ประจำโรงเรียนสาธิต 1 อัตรา  
18. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ปริญญาตรีทุกสาขา) 1 อัตรา
19. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ปริญญาตรีทุกสาขา) 1 อัตรา

เปิดรับสมัครทางอินเตอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 1-19 สิงหาคม 2562

ประกาศรับสมัคร | ลิงค์สมัคร