มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินบำรุง 6 อัตรา

 10 มี.ค 2559    914 ครั้ง

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินบำรุง 6 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 21 เมษายน 2559

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเป็นพนักงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (เงินบำรุงการศึกษา)
1. สถาปนิก วุฒิปริญญาตรี จำนวน 1 อัตรา
2. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ วุฒิปริญญาตรี จำนวน 2 อัตรา
3. นักวิชาการตรวจสอบภายใน วุฒิปริญญาตรี จำนวน 1 อัตรา
4.  อาจารย์ ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปริญญาเอก จำนวน 1 อัตรา
5.  อาจารย์ ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปริญญาโท จำนวน 6 อัตรา

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 21 เมษายน 2559 ในวันและเวลาราชการ โทร. 0-2473-7000 ต่อ 1104,1111,1112

ประกาศรับสมัคร