มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินบำรุง 17 อัตรา

 13 พ.ย 2559    2,070 ครั้ง

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินบำรุง 17 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 8-29 พฤศจิกายน 2559

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเป็นพนักงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (เงินบำรุงการศึกษา)
1.  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ วุฒิปริญญาตรี จำนวน 1 อัตรา
2.  อาจารย์ กลุ่มวิชาชีพครู ปริญญาเอกหรือกำลังศึกษาปริญญาเอก จำนวน 3 อัตรา
3. อาจารย์ สาขาวิชาการประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา ปริญญาเอกหรือกำลังศึกษาปริญญาเอก จำนวน 1 อัตรา
4.  อาจารย์ สาขาวิชาภาษาจีน ปริญญาเอกหรือปริญญาโท จำนวน 1 อัตรา
5. อาจารย์ สาขาวิชาชีววิทยา ปริญญาเอกหรือปริญญาโท จำนวน 1 อัตรา
6. อาจารย์ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ปริญญาเอกหรือปริญญาโท จำนวน 1 อัตรา
7. อาจารย์ สาขาวิชาแพทย์แผนไทย ปริญญาเอกหรือปริญญาโท จำนวน 2 อัตรา
8. อาจารย์ สาขาวิชาฟิสิกส์ ปริญญาเอกหรือปริญญาโท จำนวน 1 อัตรา
9. อาจารย์ สาขาวิชาการโฆษณาและธุรกิจบันเทิง ปริญญาเอกหรือปริญญาโท จำนวน 1 อัตรา
10. อาจารย์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ปริญญาเอกหรือปริญญาโท จำนวน 2 อัตรา (ทำงานสุพรรณบุรี)
11. อาจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ปริญญาเอกหรือปริญญาโท จำนวน 1 อัตรา (ทำงานสุพรรณบุรี)
12.  อาจารย์ สาขาด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์ ปริญญาเอกหรือปริญญาโท จำนวน 1 อัตรา (ทำงานสุพรรณบุรี)
13. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (เพศชาย วุฒิปริญญาตรี) จำนวน 1 อัตรา (ทำงานสุพรรณบุรี)
อัตราเงินเดือน ปริญญาเอก 31,500 บาท ปริญญาโท 26,250 บาท ปริญญาตรี 19,500 บาท

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ตั้งแต่วันที่ 8-29 พฤศจิกายน 2559 ในวันและเวลาราชการ โทร. 0-2473-7000 ต่อ 1104,1111,1112

=> ประกาศรับสมัคร <=