มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ รับสมัครเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 31 ส.ค 2562    3,286 ครั้ง

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ รับสมัครเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา ตั้งแต่วันที่ 2-6 กันยายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุน
ชื่อตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ประจำกองการบริหารงานบุคคล จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 12270 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กองการบริหารบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ตั้งแต่วันที่ 2-6 กันยายน 2562 ในวันและเวลาราชการ (09.00-16.30 น.) โทรศัพท์ 0-4461-1221

ประกาศรับสมัคร