มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ รับสมัครอาจารย์ จำนวน 4 อัตรา

 12 ก.ย 2562    4,241 ครั้ง

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ รับสมัครอาจารย์ จำนวน 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 9-17 กันยายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคลากรสายวิชาการ
1. อาจารย์ สาขาวิชาดนตรีศึกษา 1 อัตรา
2. อาจารย์ สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์,สรีรวิทยา 1 อัตรา
3. อาจารย์ สาขาการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์ 1 อัตรา
4. อาจารย์ สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่ และผู้สูงอายุ 1 อัตรา

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กองการบริหารบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ตั้งแต่วันที่ 9-17 กันยายน 2562 ในวันและเวลาราชการ (09.00-16.30 น.) โทรศัพท์ 0-4461-1221

ประกาศรับสมัคร